2on batxillerat

L’element Canvas, control d’esdeveniments i window.onload().

Objectiu. L'objectiu d'aquesta unitat és la d'aprendre a generar una imatge en moviment usant les tecnologies HTML i Javascript. Per assolir aquest objectiu hem de conèixer: L'element Canvas per representar dibuixos. Implementació d'esdeveniments i funcions, per controlar quan i com dibuixam. Conèixer l'esdeveniment () que permet esperar a una càrrega…
Continue Reading
2on batxillerat

Unitat 5. Els Objectes.

Introducció La programació Orientada a Objectes és un paradigma de programació que: Aprofita els coneixements de la programació Estructurada i de la Modular. Afegeix característiques pròpies de programació, com l'encapsulació, l'herència i el polimorfisme. Amb l'objectiu que sigui un tipus de programació que permet ser ampliable, ser adaptable i transportable.…
Continue Reading
1er batxillerat

U3. IMATGE DIGITAL
Teoria. Mides, profunditat i tipus.

Pòsits. Mateu Bennàssar. 1. Teoria de imatge digital. La Teroria de la imatge digital ens ha de servir per entendre com: Captar una imatge. Transformar d'analògic a digital. Diferencia entre mapa de bits i imatge vectorial. Formats de mapa de bits. Formats de imatge vectorial. Quines característiques té una imatge.…
Continue Reading
2on batxillerat

Unitat 6. Estudi i implementació d’un Projecte
Joc dels Xinos

El Joc de les Pedres. "Un jugador contra un altre, cara a cara, qui endevina la suma de pedres que duen a la mà, guanya". Per implementar el projecte haurem de fer un estudi de quatre parts: Estructura de dades. Algoritmes. Seqüència del Joc. Interfície de Joc. S'ha decidit per…
Continue Reading
2on batxillerat

Tecnologies de la Informació i la Comunicació II.
Benvinguda

Vos don la benvinguda a l'assignatura de TIC2. La matèria de tecnologies de la informació i la comunicació a segon de batxillerat s’organitza en els blocs següents: BLOCS Bloc 1. Programació Es pretén que l’alumne sigui capaç d’entendre l’anàlisi de problemes des del punt de vista de la informàtica per…
Continue Reading