Exercicis

1.Cadenes de caracters, construcció d’strings(COLUMNA)

1.1 En forma de columna

1.1.1 Escrit

1.1.2 Botó

1.2 En forma d'arbre

1.2.1 Escrit

1.2.2 Botó

2.Construcció de cadenes usant bucles i condicionals

3.de mida x

3.2 Caràcter i Mida

-----------------

6.Jugam a Xinos

Exercici 1

Your browser does not support the canvas element.

Exercici 2

Your browser does not support the canvas element.

Exercici 3

Your browser does not support the canvas element.

Exercici 4

Your browser does not support the canvas element.

Exercici5

Your browser does not support the canvas element.

Canvas 6

Canvas 7

Canvas 8