Llorenç Sastre Galmeś

Introcucció a la programació

Yes

Això és un: puput. És es: millor animal objectivament xerrant

W3Schools.com