1. Els gràfics. Què són i per què s’usen?

Els gràfics resolen un conjunt de dades mitjançant una informació visual.

És important tenir en compte les dues bandes que formen l’estructura de comunicació l’emissor i el receptor.

L’emissor ha de contrastar la informació que vol comunicar.
El receptor ha de poder entendre d’una manera ràpida la informació que ens donen.

2. Tipus de gràfics.

Existeixen moltes formes de representar la informació. Cada dia més s’empra la destresa per explicar aconteixements mitjançant gràfics explicactius.
https://www.ara.cat/2015/11/17/esports/barca/Zona-dinfluencia-migcampistes-davant-BATE_1469263265_25450893_1500x1000.jpg

El següent enllaç ens mostra i explica 65 diferents tipus de gràfic que es poden emprar.

http://www.ingeniovirtual.com/tipos-de-graficos-y-diagramas-para-la-visualizacion-de-datos/

3. Exemples d’estudis.

A partir d’unes dades recollides es pot crear una informació, estudiar les tendències i aplicar paràmetres que aporten una idea en el comportament d’un cas concret.

Alguna representació sobre el covid-19 ens mostra com ha evolucionat, d’una manera gràfica i dinàmica. Mira dins aquesta pàgina exemples.

El gràfic no es més que un resum visual d’aquest estudi, l’estudi ha de venir acompanyat d’un text aclaridor del cas, com exemple podem llegir l’estudi sobre el turisme balear https://ibestat.caib.es/ibfiles/content/files/noticias/2017/nota_FR2017M05_cat.pdf.

4. Exercici pràctic, “padró municipal”.

 1. Triau una població i realitzau el treball. Dels anys 2016,2017,2018,2019 s’han de realitzar un gràfics i comentaris al respecte.
 2. Comparteix la carpeta de treball:
  1. amb el teu company amb opció d’edició.
  2. amb opció de comentari amb pereantonibennassar@iesmossenalcover.cat.
  3. El nom d’arxiu ha de ser “ESTADISTICA-grup-inicials nom”.
 3. Les dades de l’exercici s’aconsegeixen  de la pàgina ibestat.
  1. Ibestat -> Estadístiques -> Població Padró (xifres de població).
  2. Copiar les dades necessaries per fer l’estudi de cada any
  3. Amb el programa del google drive full de càlcul i les dades, crear els gràfics.
  4. Fer el document amb els apartats parts del treball.
 4. Preguntes:
  1. Augment o disminució de la població. gràfic de línies. S’ha d’afegir l’any 2013.
  2. Edats de la població. Tant per cent per cada any, barres i línies per veure el progrés.
  3. Home/dona. Gràfic circular de tant per cent per cada any. No separam per edats.
  4. Gràfics de comparació de resultats amb tota la illa.
  5. Comenta el resultats.
 1. Parts del treball:
  1. Portada amb títol, subtítol, nom, data d’entrega i centre.
  2. Índex del treball.
  3. Introducció. Incloure explicació del treball, imatges de la zona i comentaris.
  4. Respostes.
   1. Gràfics.
   2. Comentaris.
  5. Conclusions.
  6. Bibliografia, enllaços emprats.
admin1er batxillerat1. Els gràfics. Què són i per què s'usen? Els gràfics resolen un conjunt de dades mitjançant una informació visual. És important tenir en compte les dues bandes que formen l'estructura de comunicació l'emissor i el receptor. L'emissor ha de contrastar la informació que vol comunicar. El receptor ha de poder entendre d'una...Blog Aula Informàtica Gimnèsia