SEGURETAT

RAMSONWARE: Un programa que xifra el contingut d'un ordinador. Ens demanen a canvi dobers. diuen que algú va descarregar un arxiu que "no contenia res". ho va pasar als altres per saber que era i va "infectar" quasi tota la oficina. Tenim còpia de seguretat de les bases de dades.…
Continue Reading
2on batxillerat

DEL CLIENT AL SERVIDOR.
I DEL SERVIDOR AL CLIENT.

EL WEB SERVER Extret de   WEB SERVER: CONTROL DELS PROTOCOLS DE COMUNICACIÓ ENTRE CLIENT I SERVIDOR. (HTTP,FTP,HTTPS,MAIL,SUBDOMINIS,DNS,...) CGI LANGUAGE: LLENGUATGE D'APLICACIÓ AMB ACCÉS A BBDD. DB: SISTEMA GESTOR DE BASES DE DADES. Classificació dels principals llenguatges informàtics Llenguatges de programació Llenguatges de descodificació Codi binari Codi hexadecimal Codi simbòlic Llenguatges…
Continue Reading
2on batxillerat

PRÀCTICA SERVIDOR LOCAL.

TEORIA I OBJECTIUS En aquesta unitat pràctica instal·larem un servidor local dins l'aula. Les pases per efectuar aquesta implantació del servidor seran: Descarrega del programa servidor. Aquesta descarrega l'efectuarem desde on s'hi troben allotjats uns instal·ladors de tot tipus d'aplicacions de tres capes. Instal·lar l'aplicació sobre el servidor. Una vegada…
Continue Reading
1er batxillerat

Encriptació i Seguretat

Introducció a la criptografia. La criptografia és un sistema que serveix per amagar  un missatge. Sols podran entendre el missatge l'emissor i el receptor. Amagar el contingut d'un missatge s'ha emprat durant tota la història humana.   Pel·lícula : Exercicis: Visualitzam i comprovam un emulador online del funcionament de una…
Continue Reading