UNITAT 8.1 RESTRUCTURACIÓ DE CODI. FUNCIONS II. NETEJA I COMENTARIS.

Classes anteriors de la unitat 8 Teoria Disseny de programa "joc de cartes" Implementació d'una interfície en html on hem definit les parts amb ids i classes. Per donar format a la interfície hem usat el framework CSS W3. Exploració d'una implementació de Classes en Javascript. Exploració del programa principal…
Continue Reading
2on batxillerat

UNITAT 8. PROGRAMACIÓ ORIENTADA A OBJECTES AMB JAVASCRIPT

El paradigma de programació orientada a objectes permet desenvolupar aplicacions informàtiques mantenint un codi clar i manipulable. De la POO hem de destacar que permet un disseny de l'entorn amb independència del llenguatge final de programació. Usa eines UML, llenguatge de modelat unificat, per expresar el disseny en diferents nivells.…
Continue Reading
2on batxillerat

UNITAT 6. LLLENGUATGE DE MARQUES HTML I FULL D’ESTILS CSS.
DISSECCIÓ D’UNA INTERFÍCIE.

muntatge a partir del quadre de Rembrandt“La lliçó d'anatomia del Dr. Nicolaes Tulp”, 1632 Clínica forense. Per entendre la codificació interna d'un document HTML feim una dissecció en la qual analitzam cada una de les parts del cos HTML. Per tal efecte hem de disposar de varis elements: Un manual…
Continue Reading
1er batxillerat

UNITAT 4. Imatges en Moviment GIF
Creació de gifs Bàsics.

Exercici 1. Creació GIF amb lletres Per crear el nostre primer Gif animat empram l'aplicació GIMP i seguim les pases: Cream un document nou amb les mides i la resolució dessitjada. En aquest cas també li marcam que tengui un fons transparent. Creació i selecció d'opcions d'imatge Triam una paraula…
Continue Reading
1er batxillerat

Unitat 3. IMATGE DIGITAL
Exercici 3. Eina selecció per color.

Eina de selecció de color. Ens permet sel·leccionar seguint el color d'una imatge, el llindar ( a les opcions de l'eina) ens permet augmentar o disminuir la els nivells de color sel·leccionats. Descripció de l'exercici: Retallar capa amb l'eina ó de color per fer efecte de profunditat. Selecionam tot el cèl.…
Continue Reading