Pòsits. Mateu Bennàssar.

1. Teoria de imatge digital.

La Teroria de la imatge digital ens ha de servir per entendre com:

  • Captar una imatge. Transformar d’analògic a digital.
  • Diferencia entre mapa de bits i imatge vectorial.
    • Formats de mapa de bits.
    • Formats de imatge vectorial.
  • Quines característiques té una imatge. Pes, mida, resolució i profunditat.
  • Què són i quan s’utilitza cada tipus.

https://docs.google.com/presentation/d/1B0VxFezxttmAFwUbZnPwszAnGmqTMDc7jHXDtg2p9Aw/edit#slide=id.p

https://www.iespfq.cat/moodle/pluginfile.php/16563/mod_resource/content/0/doc/presentacions_teoria/la_imatge_digital-BITS4.pdf

http://agora.xtec.cat/iesmontgri/moodle/pluginfile.php/35741/mod_resource/content/4/Tutorial%20Imatge%20Digital.pdf

2. Tipus de representació. Mapa de bits vs Vectors

Les imatges les podem representar amb mapes de bits, es pot entendre com  la típica repesentació en 2D, la que es representa damunt un paper, un monitor, … són les imatges que es poden captar per un scanner, una càmera digital,

2. Mides.

3. Pixel.

4. Ressolució.

5. Profunditat.

6. Pes

7. Formats.

8. Exercicis.

http://aula.gimnesia.net/wp-content/uploads/2017/12/sindicat.jpghttp://aula.gimnesia.net/wp-content/uploads/2017/12/sindicat-150x150.jpgadmin1er batxillerat1. Teoria de imatge digital. La Teroria de la imatge digital ens ha de servir per entendre com: Captar una imatge. Transformar d'analògic a digital. Diferencia entre mapa de bits i imatge vectorial. Formats de mapa de bits. Formats de imatge vectorial. Quines característiques té una imatge. Pes, mida, resolució...Blog Aula Informàtica Gimnèsia