Vos don la benvinguda d’un nou curs de TIC a l’Ies Mossen Alcover,
primer de tot omple aquest test per poder saber les teves inquietuds i coneixements de tic.

durant aquest curs:

Bloc 1. La societat de la informació i l’ordinador

Es pretén que els alumnes adquireixin una visió general de l’evolució històrica de les tecnologies de la informació, així com la seva implicació en la vida quotidiana i els canvis que han produït i produiran en la societat.

Bloc 2. Arquitectura d’ordinadors

Visió global de cadascun dels elements físics que formen part d’un ordinador, així com dels diferents tipus de programari existents i la seva correcta instal·lació, configuració i manteniment.

Bloc 3. Programari per a sistemes informàtics

S’ha d’aprofundir en l’estudi de les principals aplicacions informàtiques utilitzades en l’actualitat com les bases de dades, els processador de text, les fulles de càlcul i aplicacions de disseny gràfic.

Bloc 4. Xarxes d’ordinadors

Aquest bloc dóna a conèixer les diferents xarxes d’ordinadors, la seva diferent tipologia i interconnexió i l’estudi dels elements que la componen.

Bloc 5. Programació

Adquirir rigor lògic en l’estructuració d’un problema mitjançant el disseny d’algorismes, diagrames de flux per a la seva posterior traducció a un llenguatge de programació d’alt nivell.

PROCEDIMENTS D’ AVALUACIÓ

Activitats pràctiques relaciones amb el tema de la societat de la informació
Presentació en grups de la societat de la informació
Activitats pràctiques sobre sistemes de numeració
Treball sobre l’arquitectura de computadors i sistemes operatius.
Activitats pràctiques amb LibreOffice Writer o Google Docs
Examen pràctic amb LibreOffice Writer o Google Docs

AVALUACIÓ

Cada avaluació tendrà els seus propis treballs d’entrega obligatòria, l’alumne que vulgui aprovar ha de tenir tots els treballs entregats.

Durant el curs es faran examens per ponderar la nota.

Cada avaluació tendrà unes 3 unitats didàctiques, cada unitat didàctica tendrà les seves pròpies baremacions i s’exposaran a l’inici de cada unitat.

Cada alumne tendrà un googledocs a mode de portfoli on hi haurà tots els treballs, aquest portfoli ha d’estar compartit (a mode de comentaris) amb el professor pereantonibennassar@iesmossenalcover.cat .

TEMARI

UNITAT 1. HISTÒRIA DE LA INFORMÀTICA
prehistòria.
historia.
actualitat.

UNITAT 2. SISTEMES OPERATIUS.
Història.
Actualitat.

UNITAT 3. XARXES DE COMPUTADORS.
Història.
Actualitat.

http://aula.gimnesia.net/wp-content/uploads/2018/09/80E61531-2270-4FBE-BB31-969BCB6E1B1A-2-1024x768.pnghttp://aula.gimnesia.net/wp-content/uploads/2018/09/80E61531-2270-4FBE-BB31-969BCB6E1B1A-2-150x150.pngadmin1er batxilleratVos don la benvinguda d'un nou curs de TIC a l'Ies Mossen Alcover, primer de tot omple aquest test per poder saber les teves inquietuds i coneixements de tic. S'està carregant... durant aquest curs: Bloc 1. La societat de la informació i l’ordinador Es pretén que els alumnes adquireixin una visió...Blog Aula Informàtica Gimnèsia