Aquí deix les tasques que heu de fer durant la meva absència. Seré amb na Roser

GRUP E. QUATRE HORES SETMANALS

  • Amb les fotos que varem fer el darrer dia de classe, crear una portada per al portfoli amb el gimp, la mida ha de ser din a4 i s’han d’entregar aqui.
  • Entregar totes les tasques que hi ha al GoogleClassRoom:
  • Recordau que heu d’actualitzar el vostre portfoli.

 

1 CALDENTEY MOREY, MARIA ANTONIA https://docs.google.com/document/d/1xVitFDQgL9qL_LWQRbh_w4-YMMTJB0C_9Hzys3J2Duc/edit
2 ERHARDT ZUZAMA, JEREMY DANIEL https://docs.google.com/document/d/1YTnLw2kDFNKmQNN6TQdKQ18QzSd_zF-XyDpc8adeb2c/edit
3 LLULL LLULL, JOANA MARIA https://docs.google.com/document/d/1eBfSyNk0aNFD96JwA6qBbar54jWoUInaS3PMsuMWEqk/edit
4 MAYOL GALLEGO, SOFIA https://docs.google.com/document/d/1Xy00qFJi_cbIBkIyFLVDUl9d54BcXOgKG4sXjLw8KnI/edit
5 MUNTANER MUNAR, SÍLVIA https://docs.google.com/document/d/1ZNrdv31npJIPSKarXIEAColvvpCloa0HiaiD8rl4SGc/edit
6 MYKHAYLOVA, VANESSA https://docs.google.com/document/d/13Ffoh-2PMvz_cz9bQOFyu16B7PgBw8vVUVAg_uxYIVQ/edit
7 PERELLÓ GALMÉS, JAUME https://docs.google.com/document/d/1Cu6VDsSQke8CPTgHjyEVUctQnQrAsufdbR1kb_fkSZA/edit
8 PUIGRÒS CARRIÓN, NÚRIA https://docs.google.com/document/d/1L1-k3110oJyyOlZA9x9rzpt5N4z5GKAUgPqjLlX3YUo/edit
9 TABERNER MONSERRAT, ELISABET https://docs.google.com/document/d/1TuWWEv9UxQeVVt06erj1Mg3BXjH0tp_B_FWfIvtNgQQ/edit

GRUP F. DUES HORES SETMANALS.

1 ADROVER SALAS, JOAN https://docs.google.com/document/d/1_kc5AZM–pJmrU7Mzc_iTAG81zRwe9nQcc52DI-FGaw/edit
2 BAUÇÀ PUIGRÓS, MIQUEL https://docs.google.com/document/d/1YwGjnips0iMZBqmFhQmaGGgfngCkDbKdUJp6vZuRxww/edit
3 CABRER SÁNCHEZ, JAUME
4 EL MEKKIOUI BOUDOUCHE, MOUNIR https://docs.google.com/document/d/1aHeW3eTimx2qvA86uYXbKU26epEpN9wyOBDD5fjP2Ag/edit
5 ESQUINA SERVERA, MARC https://docs.google.com/document/d/1SUI7IQQAZZnzpJ9ij9hryN8ZpATZm8LwC03azv1psyc/edit
6 FIOL GRIMALT, JAUME https://docs.google.com/document/d/1sKd24xZ1981zsyci9Wlcc1X2MxSZauHjx48yhKq-1wA/edit
7 GALMÉS BARCELÓ, SEBASTIÀ https://docs.google.com/document/d/1CmUsPTEi3QaKJ98aF4R8Do2hVhbw3lG8nIII4cjp1m0/edit
8 GUILLEN TORRES, DAVID https://docs.google.com/document/d/1xXMDme3Pvw_-tjy_NT5X_mh7WpJTqQ8RBngcmXw1Lks/edit
9 LLORACH ESCUDER, MIQUEL https://docs.google.com/document/d/14ZltLubsbh2KPo2WhwG-w9HOzMmR1FyQg4-CmsihRsc/edit
10 MAS ENSEÑAT, GUILLEM https://docs.google.com/document/d/16S1ryTgVTXWO9LB0q-RYqyYZGXrtIV7cN7AtTyAp1aw/edit
11 MIRALLES GINARD, ANTONI https://docs.google.com/document/d/1jx-uTzpYesAZ3tGK_om_8u9dO-syXyqHqnw2MzGT278/edit
12 RIERA FERRER, FRANCISCO https://docs.google.com/document/d/11Ph1A7aTy3_8-r1Ae5R_HofPIH52HOHKLE50PnqV1h4/edit
13 RODRÍGUEZ LLITERAS, PABLO NO
14 SADDIK, HAMZA https://docs.google.com/document/d/1jz7vOJbf35kftb2x3mq6uOCM5xPuCHI8b21QMkpwSzk/edit
15 TORO RAMÍREZ, IKER UNAI https://docs.google.com/document/d/1CVHvoC6bDiZEHqclCphNZ_fFjlS0hRc3dtBYYy1giA8/edit
16 VALLADARES PILAR, VÍCTOR https://docs.google.com/document/d/1vhMhZj7G16VU_0E9XJWTS_P1CImeSpIteqSBmpUrFLo/edit
admin1er batxilleratAquí deix les tasques que heu de fer durant la meva absència. Seré amb na Roser GRUP E. QUATRE HORES SETMANALS Amb les fotos que varem fer el darrer dia de classe, crear una portada per al portfoli amb el gimp, la mida ha de ser din a4 i s'han...Blog Aula Informàtica Gimnèsia