Introducció a la criptografia.

La criptografia és un sistema que serveix per amagar  un missatge. Sols podran entendre el missatge l’emissor i el receptor.

Amagar el contingut d’un missatge s’ha emprat durant tota la història humana.

 


Pel·lícula :


Exercicis:

  1. Visualitzam i comprovam un emulador online del funcionament de una màquina enigma http://enigma.louisedade.co.uk/enigma.html
  2. Història i teoria: http://www.xtec.cat/~jjareno/activitats/criptologia/intro.htm
  3. Llegim la teoria i feim els exercicis del següent document: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/11700858/helvia/sitio/upload/ElJuegoDeLosMensajesSecretos.pdf
  4. Per resoldre el “problema difícil” hem emprat aquest diccionari: https://www.palabrasque.com/
  5. Tria una de les dues opcions
    1. Mapa conceptual del tema
    2. Composició fotografica amb imatges.
admin1er batxilleratIntroducció a la criptografia. La criptografia és un sistema que serveix per amagar  un missatge. Sols podran entendre el missatge l'emissor i el receptor. Amagar el contingut d'un missatge s'ha emprat durant tota la història humana.   Pel·lícula : Exercicis: Visualitzam i comprovam un emulador online del funcionament de una màquina enigma http://enigma.louisedade.co.uk/enigma.html Història i...Blog Aula Informàtica Gimnèsia