Entrega final del portfoli de treball:

    Tasques:

  1. Introduir tots els treballs de la tercera avaluació.
  2. Revisar l’estructura i indexació.
  3. Realitzar introducció > dues pàgines.
  4. Cada treball de la tercera avaluació ha de ser de una pàgina al portofoli, amb comentaris, fotos i enllaços
  5. Dibuix sobre din A3 de esquema de la matèria.
admin1er batxilleratEntrega final del portfoli de treball: Tasques: Introduir tots els treballs de la tercera avaluació. Revisar l'estructura i indexació. Realitzar introducció > dues pàgines. Cada treball de la tercera avaluació ha de ser de una pàgina al portofoli, amb comentaris, fotos i enllaços Dibuix sobre din A3 de esquema de la matèria.Blog Aula Informàtica Gimnèsia