A n'aquesta unitat exploram l'ecosistema on treballarem. Les eines, els llenguatges i els procediments de treball que durem a terme durant tot el curs. UNITAT 1. ECOSISTEMA DE TREBALL. Codificació de la informació Teoria de xarxes Instal·lació de SO mint al virtualBox Integració Serveis a xarxa LAN, exemple de càmera…
Continue Reading