2on batxillerat

UNITAT 2. XARXA LAN I SISTEMA OPERATIU VIRTUAL.

Contruïm el nostre propi Servidor, ho feim sobre un sistema operatiu virtual sobre Virtual Box i l'integram a la nostra xarxa local. Per realitzar aquestes tasques: Instal·lam un Sistema Operatiu sobre VirtualBox Aprenem les característiques i ús d'adreces de direccionamnet IPV4 Integram el nostre servidor a la Xarxa Local i…
Continue Reading

SEGURETAT

RAMSONWARE: Un programa que xifra el contingut d'un ordinador. Ens demanen a canvi dobers. diuen que algú va descarregar un arxiu que "no contenia res". ho va pasar als altres per saber que era i va "infectar" quasi tota la oficina. Tenim còpia de seguretat de les bases de dades.…
Continue Reading
2on batxillerat

PRÀCTICA SERVIDOR LOCAL.

TEORIA I OBJECTIUS En aquesta unitat pràctica instal·larem un servidor local dins l'aula. Les pases per efectuar aquesta implantació del servidor seran: Descarrega del programa servidor. Aquesta descarrega l'efectuarem desde on s'hi troben allotjats uns instal·ladors de tot tipus d'aplicacions de tres capes. Instal·lar l'aplicació sobre el servidor. Una vegada…
Continue Reading
2on batxillerat

Projecte. Implementació.
“UML i Encapsulació”.

Contingut. Generar projectes informàtics és una tasca que es produeix durant les fases: Anàlisi: Abstracció del concepte. Disseny: Especificació mitjançant documents entenibles. Implementació amb un o més llenguatges. Prova. Manteniment del programa. Una vegada tenim l'abstracció del programa podem passar a implementar les seves significa definir els atributs i els mètodes d'un…
Continue Reading
2on batxillerat

Disseny i implementació de projecte. Concreció de idees.

Contingut i objectius. A n'aquesta unitat es treballa damunt el projecte "joc de les pedres" ja implementat i funcionant. Durant sessions anteriors hem avaluat, pensat i dissenyat  els diferents aspectes que s'han de programar i s'han separat en diferents components lògiques. Tot això seguint un: Anàlisis que s'ha fet en…
Continue Reading