UNITAT 8.1 RESTRUCTURACIÓ DE CODI. FUNCIONS II. NETEJA I COMENTARIS.

Classes anteriors de la unitat 8 Teoria Disseny de programa "joc de cartes" Implementació d'una interfície en html on hem definit les parts amb ids i classes. Per donar format a la interfície hem usat el framework CSS W3. Exploració d'una implementació de Classes en Javascript. Exploració del programa principal…
Continue Reading
2on batxillerat

UNITAT 8. PROGRAMACIÓ ORIENTADA A OBJECTES AMB JAVASCRIPT

El paradigma de programació orientada a objectes permet desenvolupar aplicacions informàtiques mantenint un codi clar i manipulable. De la POO hem de destacar que permet un disseny de l'entorn amb independència del llenguatge final de programació. Usa eines UML, llenguatge de modelat unificat, per expresar el disseny en diferents nivells.…
Continue Reading
2on batxillerat

UNITAT 6. LLLENGUATGE DE MARQUES HTML I FULL D’ESTILS CSS.
DISSECCIÓ D’UNA INTERFÍCIE.

muntatge a partir del quadre de Rembrandt“La lliçó d'anatomia del Dr. Nicolaes Tulp”, 1632 Clínica forense. Per entendre la codificació interna d'un document HTML feim una dissecció en la qual analitzam cada una de les parts del cos HTML. Per tal efecte hem de disposar de varis elements: Un manual…
Continue Reading
2on batxillerat

UNITAT 5. Divide et Impera.

A la unitat anterior hem usat els condicionals per implementar una tria de opcions. Dividim en problemes semblants Detectam funcions Implementam funcions En aquesta unitat coneixerem les funcions, com es dissenyen i com s'implementen. S'usen funcions per tenir un disseny i codificació més legible, més moldejable i més ordenada. Els…
Continue Reading
2on batxillerat

UNITAT 4. FESTEIG, GESTACIÓ, NAIXEMENT, INFÀNCIA, MADURACIÓ I MORT. LA INTENSA VIDA D’UN PROGRAMA.

El 1987 Frederick P. Brooks va introduir el concepte de SilverBullets, a la revista Computer inicia la descripció "De tots els monstres que podem trobar dins el nostre folklore, no n'hi ha cap pitjor que un home llop, es transforma inexplicablement d'una forma familiar a una forma horrorosa. Per això,…
Continue Reading
2on batxillerat

UNITAT 2. XARXA LAN I SISTEMA OPERATIU VIRTUAL.

Contruïm el nostre propi Servidor, ho feim sobre un sistema operatiu virtual sobre Virtual Box i l'integram a la nostra xarxa local. Per realitzar aquestes tasques: Instal·lam un Sistema Operatiu sobre VirtualBox Aprenem les característiques i ús d'adreces de direccionamnet IPV4 Integram el nostre servidor a la Xarxa Local i…
Continue Reading