0. Introducció Una informació es codifica en grups de dades per tal de poder ser guardada, transmessa i modificada. La codificació cap a un ordinador es realitza amb codi binari, sempre seguint uns patrons establerts per tal de que aquesta no perdi el seu significat. Un 24 ha de ser…
Continue Reading