En aquesta unitat aprenem els conceptes bàsics del servei FTP. Servidor FTP: Cada alumne tendra un espai accessible mitjançant un ftp a , aquí hi ha les credencials que s'han generat 
Continue Reading