Per entregar en paper al professor

1- CALCULAU QUANTS DE MEGAS PESA 2,5 GB?

  • passam de gigas a megas multiplicant per 1024.
  • 2,5 * 1024 = 2560 MB

2- I 254 MB QUANTS DE GIGAS SÓN?

  • El canvi, en aquest cas es fa dividint 254 / 1024 = 0,248 GB

3-Quants d’arxius de 2,8mb caben dins un disc dur de 30gb?

 

mostra els càlculs que has realitzat

4- Escriu la taula d’equivalencia de mesures informàtiques.

admin1er batxilleratteoriaPer entregar en paper al professor 1- CALCULAU QUANTS DE MEGAS PESA 2,5 GB? passam de gigas a megas multiplicant per 1024. 2,5 * 1024 = 2560 MB 2- I 254 MB QUANTS DE GIGAS SÓN? El canvi, en aquest cas es fa dividint 254 / 1024 = 0,248 GB 3-Quants d'arxius...Blog Aula Informàtica Gimnèsia