teoria

Entrega de treballs.

Condicions alhora d'entregar treballs. Segueix els següents apartats, aquests formaran part de la rúbrica de puntuació dels treballs. El nom del document ha de contenir el codi de l'entrega (nom del treball), el nom i el grup de l'autor. exemple: ComparativaComponents-PereAntoniBennasssar-1A. (fixauvos que no s'ha posat cap espai, s'han emprat…
Continue Reading
1er batxillerat

Unitat 3. Sistemes Operatius

Un sistema operatiu és el programa informàtic encarregat de gestionar la comunicació entre un computador i un usuari. Pot ser a tots ens queda clar que aquesta és una eina fonamental alhora d'emprar un ordinador, un smartphone, una playstation, ... cada un d'aquests aparells electrònics estan creats per cubrir necessitats…
Continue Reading