TEORIA I OBJECTIUS


En aquesta unitat pràctica instal·larem un servidor local dins l’aula.

Les pases per efectuar aquesta implantació del servidor seran:

 1. Descarrega del programa servidor. Aquesta descarrega l’efectuarem desde www.bitnami.com on s’hi troben allotjats uns instal·ladors de tot tipus d’aplicacions de tres capes.
  1. Instal·lar l’aplicació sobre el servidor.
 2. Una vegada instal·lat el servidor apache farem les proves de funcionament sobre el mateix servidor.
  1. Posarem el servidor a ON
  2. anotarem els sistemes d’engegada i reinicialització del servidor
  3. Farem proves d’accés amb el client. La direcció de les pàgines del servidor localhost i 127.0.0.1
 3. Integració dins de la xarxa del centre. Per tal efecte hem d’assegurarmos de emprar una IP del rang, correcte i desocupada.
  1. Farem les mateixes proves desde altres clients de la xarxa.

TEORIA DE SERVIDORS:

https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/2251_ASIX/ASIX_2251_M09/web/html/media/fp_asix_m09_u1_pdfindex.pdf

 

https://www.codeproject.com/Articles/1223375/Conversation-over-HTTP

 

https://www.keycdn.com/blog/http-security-headers/

http://aula.gimnesia.net/wp-content/uploads/2018/01/FILE-20150522-12445GR95VQM44Z8.jpghttp://aula.gimnesia.net/wp-content/uploads/2018/01/FILE-20150522-12445GR95VQM44Z8-150x150.jpgadmin2on batxilleratTEORIA I OBJECTIUS En aquesta unitat pràctica instal·larem un servidor local dins l'aula. Les pases per efectuar aquesta implantació del servidor seran: Descarrega del programa servidor. Aquesta descarrega l'efectuarem desde www.bitnami.com on s'hi troben allotjats uns instal·ladors de tot tipus d'aplicacions de tres capes. Instal·lar l'aplicació sobre el servidor. Una vegada...Blog Aula Informàtica Gimnèsia