Un exercit d’interessats en la informàtica treballant en un projecte comú. Un sistema operatiu de tothom.

 

Preguntes:


Què és codi font?

Codi font és un escrit damunt un document de text en un idioma conegut per un programador i una màquina. Permet poder realitzar programes per un ordinador.

Hi ha molts de llenguatges de programació. Uns més humans i d’altres més màquina. Els més màquina (de baix nivell) són per programar peces de màquina, tals com targetes de só, xips, … Els llenguatgs de programació d’alt nivell es dediquen a crear programes com jocs, gestors d’empreses, …

Aquí podeu veure un parell d’exemples de llenguatges on l’objectiu del programa és escriure “hello world”.

Exercici  1: Tria dos llenguatges que trobis que són “llenguatge quasi humà” i dos que diguis que sols ho pot entendre una màquina”. Posa el nom del llenguatge, copia el codi i comenta perquè l’has triat.

Exemple llenguatge alt nivell
-- Hello World in Ada
with Text_IO;
procedure Hello_World is

begin
 Text_IO.Put_Line("Hello World!");
end Hello_World;


Exemple llenguatge baix nivell o màquina
; Hello World in 68000 Assembler (Atari ST)

   move.l #helloworld,-(A7)
   move  #9,-(A7)
   trap  #1
   addq.l #6,A7
   move  #0,-(A7)
   trap  #1
helloworld:
   dc.b "Hello World!",$0d,$0a,0

Perquè linux no és compatible amb els altres?

Els altres tampoc són compatibles amb linux. Linux, de fet és el sistema operatiu que cerca la màxima compatibilitat.

Què és open Source?

Compartir idees i coneixements.

Open source és un sistema o concesió als productes on es permet compartir la informació del procediment de producció. Mitjançant aquest concepte es pot produïr i intercanviar idees en pro del coneixement i no en pro de la competició.

Richard Stallman es referia a la idea de poder compartir receptes de cuina. Peró també es podrien compartir receptes de medicaments, millores de transports, … Què ajudarien a una millor evolució humana.

Exercici 2: Comenta una de les 10 lleis de la definició de codi obert (les trobaràs a wikipèdia). Exposa dos camps on OpenSource seria beneficiós.

Què és el Linux?

Linux és un sistema operatiu basat en la idea de unix i de codi obert.

Té una estructura estricta que cobreix totes les necessitats als usuaris.Diferenciant el diferents tipus d’usuari o usabilitat de la sessió, mirau el dibuix de l’estructura linux.

Existèixen moltes versions de Linux, cada una d’elles es dedica (o intenta) a un camp, el camp on té més ús es el camp de la seguretat i la dels servidors web. Microsof te allotjada la pàgina en un servidor linux.

Està creat per un nombrós grup de gent que col·labora entre sí per oferir un sistema òptimitzat. Cada funcionalitat que es crea es avaluada i després pot ser empreada o no.

 Qui ho va crear?

Linus Tolvards va iniciar l’aventura. Volia controlar un ordinador i va enviar un missatge a col·laboradrs mitjançant un correu electrònic.

Exercici 3: Quin ordinador tenia? Quin any era? Quin missatge va enviar i a quí?

 

Què són els Geeks?

Geeks és un terme que s’empra per anomenar a les persones devotes dels dispositius electrònics.

Per què s’uniren diverses companyies? En qui es va basar transmetre a l’hora d’inventar un codi? Perquè un joc de Nintendo no és compatible amb un de la play? Què són els Geeks? Què passa si canvies el codi de Linux? Perquè va coler col·laborar amb tanta gent en lloc d’atribuirse el mèrit per ell i no compartir la seva idea? D’on ve el logo del pingüí? Per què no són compatibles els jocs en totes les màquines? De quina manera es pot obtenir linux? Programa compilat? Relació entre GNU i Linux? Es pot substituir el sistema Linux?

 

 

admin1er batxilleratUn exercit d'interessats en la informàtica treballant en un projecte comú. Un sistema operatiu de tothom.   Preguntes: Què és codi font? Codi font és un escrit damunt un document de text en un idioma conegut per un programador i una màquina. Permet poder realitzar programes per un ordinador. Hi ha molts de llenguatges...Blog Aula Informàtica Gimnèsia