Contruïm el nostre propi Servidor, ho feim sobre un sistema operatiu virtual sobre Virtual Box i l’integram a la nostra xarxa local.
Per realitzar aquestes tasques:

  1. Instal·lam un Sistema Operatiu sobre VirtualBox
  2. Aprenem les característiques i ús d’adreces de direccionamnet IPV4
  3. Integram el nostre servidor a la Xarxa Local i comprovam el seu funcionament

PART I. INSTAL·LACIÓ D’UN SISTEMA OPERATIU SOBRE VIRTUAL BOX

Virtual: “Dit d’un lloc, un recurs, un servei, etc. creat artificialment per analogia amb el món real, que es representa en un sistema audiovisual”.
Amb una capça de virtualització podem emular un sistema operatiu.
L’ús dels sistemes virtuals és molt útil alhora de fer proves, muntar servidors o transportar sistemes operatius.
Per instal·lar un soVirtual al nostre ordinador necessitam el Virtual Box i la iso d’un Sistema Operatiu.

  • El virtualBox és un programa gratuït, es pot descarregar de la xarxa aquí i desprès s’instal·la.
    *per funcionar a 64bits a vegades s’ha de canviar un aràmetre de la bios de virtualització intel.
  • Descarregam el sistema operatiu Linux mint d’aquí. Amb la iso sistema operatiu al nostre ordinador ja podem procedir a la instal·lació.

PART II. PROTOCOL INTERNET VERSIÓ 4

https://xkcd.com/195/

prova de fer els exercicis d’aquest enllaç.

PART III. INTEGRACIÓ A LA XARXA LOCAL

L’integració de cada un dels hosts a la xarxa es realitza donant una ip desocupada de dins la xarxa. Una vegada feta aquesta operació comprovam que es accesible mitjançant un ping desde altres elements al host i del host a altres elements. També comprovam que té connexió a la xarxa global.

En aquest enllaç hi tenim una calculadora d’ips, ens permet veure els diferents tipus de xarxes que sorgeixen a partir d’una xarxa i una màscara en concret.

http://aula.gimnesia.net/wp-content/uploads/2019/10/about_1600px-1024x768.pnghttp://aula.gimnesia.net/wp-content/uploads/2019/10/about_1600px-150x150.pngadmin2on batxilleratContruïm el nostre propi Servidor, ho feim sobre un sistema operatiu virtual sobre Virtual Box i l'integram a la nostra xarxa local. Per realitzar aquestes tasques: Instal·lam un Sistema Operatiu sobre VirtualBox Aprenem les característiques i ús d'adreces de direccionamnet IPV4 Integram el nostre servidor a la Xarxa Local i...Blog Aula Informàtica Gimnèsia