Contruïm el nostre propi Servidor, ho feim sobre vIRTUALbOX i l’integram a la nostra xarxa local.Afegim un servidor local DNS.

 1. Instal·lam un servidor HTTP
 2. Realitzam tasques de gestió al nostre Servidor
 3. Comunicacions GET i POST entre host i Servidor
 4. Instal·lam un servidor DNS local

PART I. INSTAL·LACIÓ SERVIDOR WEB APACHE

-Client: “How! Som una computadora”
-Server: “How! quina computadora?”
-Client: “How! la 8.1.5.43:8080”
-Server: “Què vols?”
-Client: “echo “Hello World”
-Server: “idoi HELLO WORLD”Amb seqüències d’ordres conegudes hom es posa en comunicació amb altres, les màquines tambè. El comportament protocolari.
Els idiomes són els diferents llenguatges (html,javascript , php, java, …) que s’empren.

El servidor Apache

Un dels servidors http més populars i més emprats és l’APACHE, és un projecte obert i gestionat desde la seva organització. És una aplicació que permet afegir serveis mitjançant moduls

Instal·lam el servidor Apache+Wordpress usant un paquet de Bitnami.

Aquí tenim la documentació oficial del projecte.

Com funciona?

 1. El Servidor s’ha de posar en marxa!!
 2. El manual complet de com iniciar i aturar el servidor a la pàgina oficial del projecte.
  Per controlar el servidor ho podem fer de dues maneres:

  • El programa de bitnami:

  • Script “ctl.sh” situat a wordpress/apache2/script/, usant les comandes:
   • ./ctl.sh start
   • ./ctl.sh stop
   • ./ctl.sh restart
 3. Comprovam l’accès al Servidor.
 4. Una vegada engegat el servidor s’ha de comprovar el seu funcionament, aquesta comprovació la feim desde un client de dins de la xarxa LAN i, desde un navegador, accedirem a la direcció IP del servidor seguit del port 8080. (http://10.40.0.71:8080).
  Si volem fer la comprovació desde el mateix ordinador (host) on tenim instal·lat el Servidor podem usar la direcció IP de localhost, la 127.0.0.1.
  Per saber si s’ha realitzat bé la connexió ens ha de sortir el missatge de benvinguda de Apache.

  Si no podem veure el missatge pot ser per:

  • No hem posat bé la direcció
  • El servidor no està en marxa
  • Altres…

PART II. TASQUES DE GESTIÓ

Abans de fer feina ens interessa saber on són cada un dels instruments que utilitzarem, desprès els manipulam per veure com funcionen.

Tasques sobre els fitxers.

Per saber sobre el servidor apache podem consular el manual de guifi.net.
En aquesta unitat aprenem a modificar el contingut del nostre servidor, l’objectiu és contruïr una aplicació dins el servidor i no canviarem paràmetres de la configuració.

Ens basam en la configuració establerta quan s’ha implementat una aplicació WordPress, altres aplicacions o el servidor sense aplicacions tendrà altres configuracions.

On són els arxius que tenim al servidor?

El servidor ofereix connexió a clients que poden accedir a una carpeta amb arxius accesibles mitjançant el protocol http.
En el cas del nostre servidor la carpeta arrel accesible és “htdocs”, l’arxiu principal d’aquesta carpeta és “index.html”

pd:Apache també té servei de base de dades Mysql, aquest servei l’usa el wordpress. Més endavant veurem el seu funcionament.

Canviam l’arxiu index.

Entra a la carpeta htdocs i modifica l’arxiu “index.html”, canvia el text, prova de canviar una imatge. Comprova que desprès d’actualitzar el teu navegador
* Recorda que has d’entrar amb el navegador i la direcció ip del servidor.

PART III. COMUNICACIÓ CLIENT/SERVIDOR

Enviam dades d’un client a un servidor

Una de les principals característiques que té un servidor és la de poder interactuar amb un client fent intercanvi de informació. Un exemple bàsic són els formularis on un client posa les seves dades, les envia al servidor i aquest retorna una resposta.

Les aplicacions web tipus googlemaps empren aquest sistema més altres tecnologies d’actualització de pàgines, l’usuari no es conscient dels constants intercanvis de informació, l’aplicació s’encarrega d’ocultar el fluxe.

Per realitzar connexions entre un client i un servidor empram les variables superGlobals de PHP $_GET o $_POST. Aquestes ens permeten enviar i rebrer informació entre un client i un servidor.

Ens comunicam amb el servidor. Instruccions GET i POST. Llenguatge HTML i PHP.

En aquest exercici ja treballarem amb el llenguatge de marques HTML i el llenguatge de programació de servidor PHP. L’exercici consisteix en enviar una comanda al servidor i aquest en retornarà una resposta d’un càlcul.
Cream un formulari (operacio.html) que envii les dades de dos operands a un resultatOperacio.php:

 1. Ens calculi la suma.
 2. Comprovi si són nombres
 3. Calculi una operació suma, divisió, multiplicació, … depenent de l’elecció d’un tercer camp.

El resultat de l’operació ha de mostrar el text “El resultat de l’operació entre $A i $B és $resultat”

 • Miram l’execució de l’exemple Dins el nostre servidor, cream una pàgina “exercici1.html”, hi posam un formulari que envii unes dades a “resposta.php”.
 • A resposta.php hem d’afegir el codi que rebi les dades que enviam.

PART II. DNS LOCAL

Virtual: “Dit d’un lloc, un recurs, un servei, etc. creat artificialment per analogia amb el món real, que es representa en un sistema audiovisual”.
Amb una capça de virtualització podem emular un sistema operatiu.
L’ús dels sistemes virtuals és molt útil alhora de fer proves, muntar servidors o transportar sistemes operatius.

http://aula.gimnesia.net/wp-content/uploads/2019/10/lipan-camp.jpghttp://aula.gimnesia.net/wp-content/uploads/2019/10/lipan-camp-150x150.jpgadmin2on batxilleratContruïm el nostre propi Servidor, ho feim sobre vIRTUALbOX i l'integram a la nostra xarxa local.Afegim un servidor local DNS. Instal·lam un servidor HTTP Realitzam tasques de gestió al nostre Servidor Comunicacions GET i POST entre host i Servidor Instal·lam un servidor DNS local PART I. INSTAL·LACIÓ SERVIDOR WEB APACHE -Client: 'How!...Blog Aula Informàtica Gimnèsia