Durant la primera part d’aquesta unitat hem fet uns exercicis per aprendre a crear gifs, en aquesta part usarem una tècnica d’animació, el “bouncing ball” usant la tècnica “Squash and Stretch”. Aquesta Ens servirà per realitzar una pràctica final.

Què és el Squash and Stretch?

És una de les 12 tècniques més importants per tal de donar realisme a una animació. Aquesta tècnica és basa en estrenyer i allargar un objecte alhora que es mou. Aquesta tècnica dona realisme als moviments naturals d’un animal o un objecte.
En el següent video s’expliquen al detall aquestes tècniques, l’Squash and Stretch és la primera de tots.

Exercici Bouncing ball.

l’objectiu és aplicar les passes d’aquest tutorial sobre una animació més simple.

Per realitzar una bolla que bota empram la tècnica Squash and Stretch i usam el Gimp com a eina de treball. Farem aquesta tasca per parts, seguint les següents pases:

 1. Cream un document nou al gimp.
  Triam mides i resolució.
 2. Dibuixam a una capa la línia que seguirà la nostra animació.
  Línia recorregut de la bolla
 3. Dibuixam la primera bolla, esclafada a baix
  feim la bolla esclafada
 4. Dibuixam una bolla a cada capa, recorda la tècnica de screcth.
  Capes de bolles de baixada, una bolla a cada capa
 5. Cream totes les capes de baixada i de pujada
  Totes les capes, bolles de baixada i de pujada
 6. Exportam a Gif i ho posam al portfoli
 7. Guardam el xcf per fer el següent exercici.
 8. Resultat de l’exercici.

Exercici 2. Pintam la bolla.

A cada capa hi pintam detalls per donar vida al personatge.

personatge amb “vida”

Exercici 3. Posam ombres

A cada capa per separat hi posam ombres per afegir realisme, quan es abaix l’ombra és més grossa, com més va pujant és més petita. Ho donam amb un color més clar.

Exportam a Gif i ho posam al portfoli.
Guardam el xcf per fer el següent exercici.

Exercici 4. Posam fons

Com a l’exercici final de la unitat anterior, hi posam un fons. Pot ser un fons pla o una imatge al nostre gust.

Exportam a Gif i ho posam al portfoli.

admin1er batxilleratDurant la primera part d'aquesta unitat hem fet uns exercicis per aprendre a crear gifs, en aquesta part usarem una tècnica d'animació, el 'bouncing ball' usant la tècnica 'Squash and Stretch'. Aquesta Ens servirà per realitzar una pràctica final. Què és el Squash and Stretch? És una de les 12 tècniques...Blog Aula Informàtica Gimnèsia