teoria

Entrega de treballs.

Condicions alhora d'entregar treballs. Segueix els següents apartats, aquests formaran part de la rúbrica de puntuació dels treballs. El nom del document ha de contenir el codi de l'entrega (nom del treball), el nom i el grup de l'autor. exemple: ComparativaComponents-PereAntoniBennasssar-1A. (fixauvos que no s'ha posat cap espai, s'han emprat…
Continue Reading