TIC I . Programació Didàctica.

  PROGRAMACIÓ ANUAL TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ I     1r. DE BATXILLERAT (OPTATIVA) 2/4 HORES SETMANALS   Estructura del currículum   Els blocs de contingut del currículum inclouen una gran amplitud de coneixements i competències. Aquestes competències s’haurien de desenvolupar de manera que els alumnes puguin…
Continue Reading