1er batxillerat

U3.2. Representació d’informació.
Gràfics

1. Què són i per què s'usen? Els gràfics resolen un conjunt de dades mitjançant una informació visual. És important tenir en compte les dues bandes que formen l'estructura de comunicació l'emissor i el receptor. L'emissor ha de contrastar la informació que vol comunicar. El receptor ha de poder entendre…
Continue Reading
2on batxillerat

Unitat 6. ENTORNS DE TREBALL,
ELS FRAMEWORKS

Què és un framework? Un framework es una reestructuració d'un o varis llenguatges de programació. Amb aquesta tècnica s'aconsegueix, a priori, un nou entorn de treball més funcional. A part de fer el llenguatge més simple pot afegir noves funcionalitats. La història dels frameworks va fortament arrelada a: Noves tendències…
Continue Reading
teoria

Entrega de treballs.

Condicions alhora d'entregar treballs. Segueix els següents apartats, aquests formaran part de la rúbrica de puntuació dels treballs. El nom del document ha de contenir el codi de l'entrega (nom del treball), el nom i el grup de l'autor. exemple: ComparativaComponents-PereAntoniBennasssar-1A. (fixauvos que no s'ha posat cap espai, s'han emprat…
Continue Reading
1er batxillerat

U3.Tasca 2.
Característiques Ordinador

Com es poden saber les característiques de un ordinador personal. Capacitat i velocitat RAM Capacitat de Disc dur Sistema Operatiu que empra. (no és una cosa física) -> perquè va lento? Entrades del computador. usb disc multimèdia ... Sortides del computador. monitor impresora multimèdia ... Connexió xarxa (wifi o ethernet)…
Continue Reading