“Computer science education cannot make anybody an expert programmer any more than studying brushes and pigment can make somebody an expert painter.” — Eric S.Raymond

Un llenguatge de programació permet comunicar un conjunt de instruccions que es volen implementar damunt una màquina amb l’objectiu de controlar processos.

La programació és la tasca que es dedica a estudiar les possibilitats de generar programes que esdevinguin processos correctes. Va desde el disseny de programa, la implementació, l’execució, les proves, el manteniment i gestió de noves edicions del programa.

Per explicar els llenguatges informàtics és necessari tenir en compte els aspectes històrics que envolten i condicionen la seva aparició. No és el mateix una màquina del 1950 a una màquina del 2018. Ha canviat completament tot, sí, és molt diferent, però s’ha de tenir en compte que tot ha seguit un fil conductor, uns coneixements que s’han anat adquirint i adaptant.

La història de les computadores electròniques comença amb la segona guerra mundial, subvencionada pels militars estava pensada per realitzar càlculs de distàncies.


Imagina que es vol implantar un joc de la play 3 damunt la play I, es pot suposar que no funcionarà, per diferències de la màquina (capacitat, processador, …) i diferències de programa.

 

 • Quins llenguatges emprarem durant el curs:
  • Per estructurar contingut HTML
  • Per aprendre a programar i implementar algoritmes, Javascript.
   • https://medium.freecodecamp.org/what-programming-language-should-i-learn-first-ʇdıɹɔsɐʌɐɾ-ɹǝʍsuɐ-19a33b0a467d
  • Per donar Estil, el CSS.
 • Edició, anàlisi i execució d’exercicis de programació:
  • Per editar emprarem un programa de text pla, com pot ser notepad, gedit o seblant.
  • Per veure els resultat dels exercicis del curs emprarem un navegador, qualsevol dels que ja empram.
  • A la quarta unitat emprarem un servidor d’http per poder veure els reultats per diferents dispostius.

https://medium.freecodecamp.org

Activitat 1. Hola mòn!

“Computer science education cannot make anybody an expert programmer any more than studying brushes and pigment can make somebody an expert painter.” — Eric S.Raymond

La pàgina “https://helloworldcollection.github.io” mostra exemples de codificació escrita de molts dels llenguatges existents. Aquí en podem veure alguns exemples:

“Hola mòn” (“Hello world”) es el concepte que empren els programadors per fer un testeig del funcionament d’un llenguatge. Aquest testeig consisteix en escriure un codi que mostra la frase “hola mon” per un dispositiu de sortida.

Il·lustració 1: llenguatge màquina binari. Tipus de baix nivell.

Els llenguatges informàtics

El considerat primer programa de la història, un que calculava nombres de Bernoulli, fou creat per Ada Byron davers 1815. Va estudiar la màquina de Babagge i va fer un plànol per permetre que es poguéssin escriure programes sobre targetes perforades.

Plànol de la màquina d’engranatges modificada, semblant a un  fractal.

Va ser 100 anys desprès quan es va crear l’arquitectura base de la màquina Von Neuman a partir d’uns prototips creats per Alan Turing. Un processador que avui en dia segueix el mateix patró. Aquesta màquina permet executar una seqüència d’instruccions i guardar a memòria informació. Aquest tipus de màquina empren el codi binari i instruccions lògiques.

Es a mitjans de segle XX quan es comencen a desenvolupar els llenguatges informàtics. Es creen nous llenguatges que ja no s’escriven directament damunt la màquina. Som als inicis de la història dels llenguatges de programació, és una curta però intensa història on els llenguatges esdevindran com a ciència i evol·lucionaran.

Hi ha molts de tipus de llenguatges,  es poden classificar segons el seu tipus d’escriptura:

 • Baix nivell
  • llenguatge màquina
  • llenguatge ensamblador
 • Alt nivell i segons el paradigma al qual responen,
  • Quarta generació
  • Procedimentals
  • Declaratius
  • Funcionals
  • Orientats a Objectes

I també es poden classificar segons el procès de traducció:

 • Interprets
 • Compiladors

TIPUS D’ESCRIPTURA

Els llenguatges es poden classificar de la forma com s’escriuen, els de baix nivell llenguatge màquina i lleguatges logic, més entenibles, els d’alt nivell.

Cal remarcar que els llenguatges informàtics són codificadors i decodificadors de instruccions entre un programador i l’ordinador sobre el qual s’implementa. Es consideren com a capes on la més baixa és la capa hardware i la més alta són els programes d’usuari. En mig hi podem trobar el sistema operatiu i els programes d’aplicacions que es dediquen a escriure programes.

Llenguatge de Baix Nivell

Lenguatge Màquina

És el pirmer llenguatge de programació emprat i està intimament lligat a la màquina. Les instruccions s’escriuen en codi binari i cada una d’elles s’ha d’adequar a la mida del CPU que les ha de processar. Un processador de 32 bits reb un conjunt de 32 bits per instrucció, mentre que un de 64 n’ha de rebre 64.

Les instruccions que implementa són bàsiques i dependrà del conjunt d’instruccions que implemeti el processador. CISC, RISC i SISC són tipus d’implementacions.  (complex,reduced i Simple instruccion set computing).

 

 


Recursos a la xarxa sobre el tema

https://mathsjam.com/assets/talks/2017/SuedePom-Adalovelace.pdf

http://perso.eleves.ens-rennes.fr/~flemonni/documents/rapportBer.pdf

https://fme.upc.edu/ca/premi-poincare/arxius/markov-geometria-fractal_jugant-am-el-caos-i-la-natura.pdf

admin2on batxillerat“Computer science education cannot make anybody an expert programmer any more than studying brushes and pigment can make somebody an expert painter.” — Eric S.Raymond Un llenguatge de programació permet comunicar un conjunt de instruccions que es volen implementar damunt una màquina amb l'objectiu de controlar processos. La programació és la...Blog Aula Informàtica Gimnèsia