2on batxillerat

10. Documentació.

Document Aplicació SAM La documentació forma part del programari, descriu totes les peces que formen el projecte. És aquella part que serveix per comunicar-se amb els altres programadors, usuaris o enginyers. És una tasca que s'ha de fer durant tot el procès de creació del projecte. Sempre s'ha d'anotar la…
Continue Reading
2on batxillerat

TEMA 9. ACCÈS A BBDD.
La tercera capa.

Les bases de dades són aplicacions encarregades de mantenir informació. Els programes gestors de bases de dades permeten estructures amb formes per tal de poder accedir a les dades de manera ràpida i eficient. Permeten crear estructures per mantenir dades. Tenen les característiques:   Aquests registres formaran part de la…
Continue Reading
2on batxillerat

Unitat 6. ENTORNS DE TREBALL,
ELS FRAMEWORKS

Què és un framework? Un framework es una reestructuració d'un o varis llenguatges de programació. Amb aquesta tècnica s'aconsegueix, a priori, un nou entorn de treball més funcional. A part de fer el llenguatge més simple pot afegir noves funcionalitats. La història dels frameworks va fortament arrelada a: Noves tendències…
Continue Reading