2on batxillerat

Unitat 6. ENTORNS DE TREBALL,
ELS FRAMEWORKS

Què és un framework? Un framework es una reestructuració d'un o varis llenguatges de programació. Amb aquesta tècnica s'aconsegueix, a priori, un nou entorn de treball més funcional. A part de fer el llenguatge més simple pot afegir noves funcionalitats. La història dels frameworks va fortament arrelada a: Noves tendències…
Continue Reading