2on batxillerat

Implementació d’un esdeveniment sobre el Canvas.

Objectius. L'objectiu és Conèixer i utilitzar els components que ens ofereixen i Implementar un gestor d'esdeveniments que ineteractui amb un usuari. Dissenyar una finstra amb Java i amb el gui de Netbeans. Ampliar coneixements amb l'implementació d'una pràctica. Farem els exercicis pasa a pas per tal d'avaluar una correcta construcció. usarem…
Continue Reading
2on batxillerat

ColorRandom una extensió de la classe Color.

Quan necessitam afegir-hi comportaments, extenem. Seguim amb el projecte de BouncingBalls. Vos contaré: "Volia afegir exercicis bàsics que fossin exemples de la filosofia de la programació orientada a objectes. Un exemple que se me va acudir va ser el de generar diferents colors a les bolles que surten. A priori…
Continue Reading
2on batxillerat

Unitat 12. Anàlisi d’un projecte Java.
Javadoc, UML i GUI, JFrame i Canvas.

0. Objectius. En aquesta unitat feim una passa endavant i ens disposam a: Entendre la implementació d'una Canvas. Entendre mètodes que donaran moviment a objectes. Modificar els mètodes. Primer estudiarem les propietats del projecte i després hi afegirem opcions de execució de botons i la creació de finestres més complexes…
Continue Reading
2on batxillerat

El paradigma de la Programació Orientada a Objectes.
El llenguatge Java.

Propòsit Aquesta unitat té el proposit d'explicar el paradigma de la programació orientada a objectes. Una vegada exposada aquesta "nova" filosofia de programació farem una sèrie de problemes pràctics amb el llenguatge java. Durant aquest curs ja hem desenvolupat una aplicació de principi a fi. El nostre sistema ha seguit…
Continue Reading
2on batxillerat

10. Documentació.

Document Aplicació SAM La documentació forma part del programari, descriu totes les peces que formen el projecte. És aquella part que serveix per comunicar-se amb els altres programadors, usuaris o enginyers. És una tasca que s'ha de fer durant tot el procès de creació del projecte. Sempre s'ha d'anotar la…
Continue Reading