2on batxillerat

ColorRandom una extensió de la classe Color.

Quan necessitam afegir-hi comportaments, extenem. Seguim amb el projecte de BouncingBalls. Vos contaré: "Volia afegir exercicis bàsics que fossin exemples de la filosofia de la programació orientada a objectes. Un exemple que se me va acudir va ser el de generar diferents colors a les bolles que surten. A priori…
Continue Reading
2on batxillerat

Unitat 12. Anàlisi d’un projecte Java.
Javadoc, UML i GUI, JFrame i Canvas.

0. Objectius. En aquesta unitat feim una passa endavant i ens disposam a: Entendre la implementació d'una Canvas. Entendre mètodes que donaran moviment a objectes. Modificar els mètodes. Primer estudiarem les propietats del projecte i després hi afegirem opcions de execució de botons i la creació de finestres més complexes…
Continue Reading
2on batxillerat

El paradigma de la Programació Orientada a Objectes.
El llenguatge Java.

Propòsit Aquesta unitat té el proposit d'explicar el paradigma de la programació orientada a objectes. Una vegada exposada aquesta "nova" filosofia de programació farem una sèrie de problemes pràctics amb el llenguatge java. Durant aquest curs ja hem desenvolupat una aplicació de principi a fi. El nostre sistema ha seguit…
Continue Reading
2on batxillerat

10. Documentació.

Document Aplicació SAM La documentació forma part del programari, descriu totes les peces que formen el projecte. És aquella part que serveix per comunicar-se amb els altres programadors, usuaris o enginyers. És una tasca que s'ha de fer durant tot el procès de creació del projecte. Sempre s'ha d'anotar la…
Continue Reading
2on batxillerat

TEMA 9. ACCÈS A BBDD.
La tercera capa.

Les bases de dades són aplicacions encarregades de mantenir informació. Els programes gestors de bases de dades permeten estructures amb formes per tal de poder accedir a les dades de manera ràpida i eficient. Permeten crear estructures per mantenir dades. Tenen les característiques:   Aquests registres formaran part de la…
Continue Reading
2on batxillerat

U9. PRÀCTICA SERVIDOR LOCAL.

TEORIA I OBJECTIUS En aquesta unitat pràctica instal·larem un servidor local dins l'aula. Les pases per efectuar aquesta implantació del servidor seran: Descarrega del programa servidor. Aquesta descarrega l'efectuarem desde on s'hi troben allotjats uns instal·ladors de tot tipus d'aplicacions de tres capes. Instal·lar l'aplicació sobre el servidor. Una vegada…
Continue Reading
2on batxillerat

U9. DEL CLIENT AL SERVIDOR.
I DEL SERVIDOR AL CLIENT.

EL WEB SERVER Extret de   WEB SERVER: CONTROL DELS PROTOCOLS DE COMUNICACIÓ ENTRE CLIENT I SERVIDOR. (HTTP,FTP,HTTPS,MAIL,SUBDOMINIS,DNS,...) CGI LANGUAGE: LLENGUATGE D'APLICACIÓ AMB ACCÉS A BBDD. DB: SISTEMA GESTOR DE BASES DE DADES. Classificació dels principals llenguatges informàtics Llenguatges de programació Llenguatges de descodificació Codi binari Codi hexadecimal Codi simbòlic Llenguatges…
Continue Reading