2on batxillerat

Unitat 4. Introducció a la programació amb Javascript.

  - Per aprendre a programar amb Javascript usarem la pàgina i el llibre Eloquent Javascript. Cada un d'ells ens ajudaran a entendre com i que és programar. W3schools  eines de que disposam i el llibre eloquent ens ensenya l'art de programar. "Javascript és el llenguatge de programació que actua…
Continue Reading
2on batxillerat

Implementació d’un esdeveniment sobre el Canvas.

Objectius. L'objectiu és Conèixer i utilitzar els components que ens ofereixen i Implementar un gestor d'esdeveniments que ineteractui amb un usuari. Dissenyar una finstra amb Java i amb el gui de Netbeans. Ampliar coneixements amb l'implementació d'una pràctica. Farem els exercicis pasa a pas per tal d'avaluar una correcta construcció. usarem…
Continue Reading
2on batxillerat

ColorRandom una extensió de la classe Color.

Quan necessitam afegir-hi comportaments, extenem. Seguim amb el projecte de BouncingBalls. Vos contaré: "Volia afegir exercicis bàsics que fossin exemples de la filosofia de la programació orientada a objectes. Un exemple que se me va acudir va ser el de generar diferents colors a les bolles que surten. A priori…
Continue Reading
2on batxillerat

Unitat 12. Anàlisi d’un projecte Java.
Javadoc, UML i GUI, JFrame i Canvas.

0. Objectius. En aquesta unitat feim una passa endavant i ens disposam a: Entendre la implementació d'una Canvas. Entendre mètodes que donaran moviment a objectes. Modificar els mètodes. Primer estudiarem les propietats del projecte i després hi afegirem opcions de execució de botons i la creació de finestres més complexes…
Continue Reading
2on batxillerat

El paradigma de la Programació Orientada a Objectes.
El llenguatge Java.

Propòsit Aquesta unitat té el proposit d'explicar el paradigma de la programació orientada a objectes. I exposam una sèrie de problemes pràctics amb el llenguatge java. Durant aquest curs ja hem desenvolupat una aplicació de principi a fi. El nostre sistema ha seguit el paradigma de la programació estructurada i…
Continue Reading