2on batxillerat

Unitat 4. Introducció a la programació amb Javascript.

  - Per aprendre a programar amb Javascript usarem la pàgina i el llibre Eloquent Javascript. Cada un d'ells ens ajudaran a entendre com i que és programar. W3schools  eines de que disposam i el llibre eloquent ens ensenya l'art de programar. "Javascript és el llenguatge de programació que actua…
Continue Reading
2on batxillerat

Implementació d’un esdeveniment sobre el Canvas.

Objectius. L'objectiu és Conèixer i utilitzar els components que ens ofereixen i Implementar un gestor d'esdeveniments que ineteractui amb un usuari. Dissenyar una finstra amb Java i amb el gui de Netbeans. Ampliar coneixements amb l'implementació d'una pràctica. Farem els exercicis pasa a pas per tal d'avaluar una correcta construcció. usarem…
Continue Reading